Střítež - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Podmínky poskytování dotací

Rozhodnutí zastupitelstva Obce Střítež o poskytnutí nenávratné půjčky ze dne 29.4.2005
Podmínky pro poskytnutí dotace od Obce Střítež na výstavbu rodinného domu nebo bytové jednotky žadatelům, kteří staví v obvodu OU Střítež
1/ Půjčka bude poskytnuta:
aJ na výstavbu rodinného domu — dotace ve výši 200.000,- Kč
b/ na přestavbu stávající nemovitosti, kterou vznikne nová samostatná bytová jednotka o velikosti minimálně 50 m2 obytné plochy — dotace ve výši 100.000,- Kč.
2/ Žadatel předloží k žádosti stavební povolení a projektovou dokumentaci.
3/ Žadatel nesmí po dobu 10 let od kolaudace nemovitost prodat ani darovat jiné
osobě a musí zde trvale bydlet.
4/ Žadatel nebude od obce požadovat zhotovení inženýrských sítí.
5/ Domek ani bytová jednotka nesmí být používána k rekreačním účelům.
6/ Půjčka je poskytována na individuální bytovou výstavbu ve Stříteži, Boru a Krumvaldu.
7/ Příspěvek poskytne Obec Střítež stavebníkovi ve lhůtě 30 dnů po aJ dokončení hrubé stavby rodinného domu včetně zakrytí krovem a krytinou
b/ zhotovení příček a stropů nové bytové jednotky — doloženo protokolem stavební komise OU Střítež.
8/ Kolaudace musí proběhnout do 4 let od poskytnutí dotace.
9/ K žadatelům, kteří nebydlí trvale ve Stříteži, Boru nebo Krumvaldu bude obecní zastupitelstvo přistupovat individuálně.