Střítež - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Historie

Obec Střítež tvoří tři místní části - Střítež, Krumvald a Bor.
O existenci Stříteže najdeme první písemnou zmínku z roku 1379 v kronice profesora Dobiáše "Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí" . V předhusitských dobách patřila obec k řečickému panství, později se stala součástí panství božejovského. Jméno obce připomíná, že vznikla tam, kde se dříve rozkládal bažinatý porost.
Ve stejné kronice se nachází i první záznam o Krumvaldu z roku 1393. Byl založen lidmaňskými osadníky přivedenými z Rakouska a časem se počeštil. V roce 1962 byl připojen k sousední Stříteži.
O Boru hovoří listinné záznamy teprve v roce 1549, z čehož lze usoudit o pozdějším vzniku obce, která získala své jméno rovněž podle porostu nejbližšího okolí.
V roce 1899 byla v obci Střítež vystavěna obecní škola, která svému původnímu účelu již neslouží a děti navštěvují základní školu v Božejově a Nové Cerekvi. Budova byla později zrekonstruována a nyní je v ní sídlo obecního úřadu, knihovna, hasičská klubovna a taneční sál.
Dnes žije v obci 105 obyvatel. Obec Střítež je členem mikroregionu Brána Vysočiny. Jako jeden z nejdůležitějších hospodářských subjektů zde funguje ZOD Božejov, které obhospodařuje s dobrými výsledky veškerou zemědělskou půdu v katastru obce a zaměstnává největší skupinu obyvatel. Aktivní společenskou činnost v obci vyvíjejí zejména dobrovolní hasiči, kteří kromě protipožární prevence zajišťují i různé akce kulturní.
Obec vlastní 165 ha lesa, jehož výnos každoročně znamená značné posílení obecního rozpočtu.
V posledních letech se obec mění nejen obnovou komunikací, chodníků, parku a novou hasičskou zbrojnicí, ale i výstavbou nových rodinných domů, na kreré přispívá finanční dotací.